Υδραυλικά

 • Σύνδεση νέων παροχών ύδρευσης από τον μετρητή του νερού μέχρι και τις τελικές καταναλώσεις
 • Ανάπτυξη δικτύου ύδρευσης με μονοσωλήνιο σύστημα (με πίνακα) ή με διακλαδώσεις (κλασσικό)
 • Τοποθέτηση, επισκευή ή αντικατάσταση μπαταριών, θερμοσιφώνων και ειδών υγιεινής
 • Τοποθέτηση ηλεκτρικού θερμοσιφώνου, ηλιακού ή μπόιλερ
 • Τοποθέτηση προστατευτικών εξαρτημάτων όπως μειωτή πίεσης, αντιπληγματικό, δοχείο διαστολής σε εγκαταστάσεις που παρουσιάζουν προβλήματα
 • Εγκατάσταση δεξαμενής και πιεστικού σε περιοχές με μειωμένη πίεση νερού (επαρχία)

Εγκαταστάσεις θέρμανσης

 • Μελέτη των απαιτήσεων του χώρου
 • Εγκατάσταση λεβητοστασίου, δικτύου σωληνώσεων (μονοσωλήνιο, δισωλήνιο) και θερμαντικών σωμάτων
 • Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων θέρμανσης
 • Τροποποίηση εγκατάστασης θέρμανσης για κάλυψη νέων απαιτήσεων

Αποχέτευση

 • Ανάπτυξη δικτύου αποχέτευσης από το μπάνιο και την κουζίνα έως το τελικό σημείο όδευσης των λυμάτων
 • Συντήρηση – καθαρισμός σωληνώσεων αποχέτευσης, σιφωνιών, φρεατίων και μηχανοσιφώνων
 • Τοποθέτηση αντλιών και φρεατίων για όμβρια και λύματα
 • Εγκατάσταση υδρορροών από την ταράτσα και τα μπαλκόνια μέχρι το ρείθρο του πεζοδρομίου
 • Επισκευή ή αντικατάσταση φθαρμένων μερών μεταλλικής υδρορροής ή σπασμένων μερών πλαστικής υδρορροής